ประกันสังคมจ่ายเงินคนว่างงาน

หากถามถึงนโยบายที่มาแรงได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ คงเป็นนโยบายจากกระทรวงแรงงานเานอให้ประกันสังคมจ่ายเงินให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้งงาน เนื่องจากมีลูกจ้างหลายร้อยคนถูกเลิกจ้างจากผู้ประกอบการ ทั้งจากพิษเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการสั่งปิดบริการชั่วคราวและจากการประกาศสั่งปิดจากรัฐบาล

ยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สปา สถานบังเทิง ซึ่งต่างได้รับผลกระทบจากผลกระบของโคระบาดโคสิท 19นี้ ลูกจ้างหลายคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่างน้อยใจที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงกมรเราไม่ทิ้งกัน เนื่องจากมีขื่อในระบบประกันสังคม หลายคนไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไฟนมืดแปดด้าน

ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาใหญ่แบะเป็นวงกว้างเนื่องจ่กมีลูกจ้างที่อยู่ในระบบเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีมาตรการให้ทางประกันสังคมได้เข้ามาช่วยลูกจ้างที่กำลังได้ผลกระทบอยู่ขณะนี้ฌดยจะนำเงินจากกองทุนประกันสังคมมาใช้ในการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อน

จากการแจงมาตรากมรของสำนักงานประกันสัวคมจึงเป็นคำถามมากมายให้กับผู้ประกันตนทั้งที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบ เช่น หากนำเงินกองทุนประกันสังคมมาเยียวยาจะยังคงมีเงินให้ผู้ประกันตนสำหรับการชราภาพหรือไม่ หรือใครบ้างที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยานี้ วันนี้เราจะขอมาบอกมาตราการคร่าวๆและไขข้อสงสัยให้กับพี่น้องที่เป็นผู้ประกันตนกันค่ะ สำหรับการปิดกิจการของสถานประกอยการไม่ว่าจะปิดเองหรือคำสั่งจากรัฐบาลลูกจ้างจองสถานประกอบการเหล่านี้ได้รับสิทธิ

โดยทางสำนักงานประกันสัวคมจะจ่ายเงินเยียวยาร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันเท่าจำนวนวันที่ถูกเลิกจ้างชั่วคราวแต่ไม่เกิน 90วัน นั่นหมายความว่าลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยมากถึง 9,300บาทต่อเดือนหากมีรายได้ 15,000ขึ้นไป และไขข้อสงสัยสำหรับเงินที่ใช้ในการเยียวยาสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าเงินที่ใช้เยียวยานี้ไม่ได้ไปยุ่งเกีทยวกับส่วนเงินชราภาพแต่อย่างใด และยังคงเล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยิ่งจึงได้เล่งช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ 

สำหรับลูกจ้างที่กำลังถูกเบิกจ้างงานชั่วคราวสามารถลงทะเบียนขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ซึ่งท่านสามาถเข้าไปกรอกแบยฟอร์มได้แล้วในขณะนี้ สำหรับพี่น้องที่นายจ้างยังคงจ้างงานแต่ลดค่าจ้างไม่สามารถใช้สิทธิเนียวยานี้ได้ ต้องบอกว่าสิทธินี้ขอมห้ได้ช่วยพี่น้องคนไทยที่กำลังตกงานอยู่ก่อนนะคะ นับว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ประชาชนให้คสามสำคัญเป็นอย่างมากและถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตนี้ได้

การที่ลูกจ้างจ่ายเงินเข้ทสำนักงานประกันสังคมทุกๆเดือนก็ถือเป็นจำนวนเงินไม่น้อย และนี่ก็ถือเป็นการเยียวยาพี่น้องคนไทยจากเงินกองทุนที่เค้าควรจะได้รับ เราเชื่อว่ามาตรการนี้จะสามารถพยุงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนในระยะสั้นนี้ให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ ใครก็ตามที่อยู่ในระบบประกันสัวคมและกำลังถูกพักงานชั่วคราวก็อย่าบืมไปลงทะเบียนกันนะคะ