ลดค่าน้ำประปาทุกประเภท 3%

เรียกได้ว่าตอนนี้เราพี่น้อวคนไทยต้องร่วมด้วยช่วนกันสำหรับวิกฤตทางเศรษฐกิจจากผบกระทบโควิท 19 เราจะเห็นว่าในช่วงเวลานี้คนที่มีศักยภาพมากหน่อยเริ่มเห็นอกเห็นใจพี่น้องด้วยกัน เริ่มออกมาข่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการบริจาคถุงยังชีพ การแจกข้าวสารไปจนถึงแจกเงิน รวมถึงรัฐยาลที่มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนให้มีค่าครองชีพลดลง อย่างที่เราทราบกันดีว่า การประปานครหลวงได้มีการประกาศนโยบายคืนเงินประกันการใช้น้ำไปแล้ว และเร่งหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องเพิ่มมากขึ้น

ล่าสุดทางการประปานครหลวงได้แจ้งอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ที่น้องประชาชนคือการประกาศปรับลดค่าบริการการใช้น้ำลง 3% ซึ่งทางการประปาได้ขานรับนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยจากสถานการณ์โควิท 19 จากสถานการณ์อันเลวร้ายของโรคระบาดทำให้พี่น้องประชาชนถูกสั่งให้ช่วยกันช่วยชาติโดยการอยู่บ้าน

ลดเชื้อ การอยู่บ้านตลอดทั้งวันนั้นแน่นอนว่าการใช้น้ำใข้ไฟที่บ้านของพีาน้องย่อมเพิ่มสูงขึ้นด้วย ทำให้ทางกมรประปานครหลวงและภูมิภาคเล็งเห็นชอบว่าควรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากการกักตัวอยู่บ้านโดยให้มีการลดค่าบริกทรการใช้น้ำ3%เป็นเวลา3เดือนโดยมีผลในเดือน พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม

แต่พี่น้องที่มีความประสงค์จะขอลดค่าน้ำจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.mwa.co.th สำหรับกทรประปานครหลวง และ www.pwa.co.th สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคหรือผ่มนแอพพิเคชั่น “MWA on mobile “ และ  “PWA1662” ทั้งนี้การลดกทรใช้บริการน้ำประปาจะให้สิทธิสำหรับผู้ใช้น้ำทั่วประเทศ

ถือเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือที่เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเพราะประชาชนยังคงต้องใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคต่อไปและไม่สามารถหยุดใช้ได้ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้อวอยู่แต่ในบ้านสถานการณ์ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้องยอกเลยว่าประชาชนหลายคนต่างเลือกแข่น้ำนานๆหรือมีสระลมเล่มน้ำไว้ในบ้านไม่มากก็น้อย

อย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงสถานการณ์นี้เราต่างหาเงินได้ยากขึ้นในขณะที่นังต้องกินต้องใช้ดูแลคนในบ้านอยู่ทุกวันการลดค่าใช้จ่ายได้เพียงแค่เล็กน้อยก็สามารถช่วยทุเลาความทุกข์ยากของเราไปได้บ้าง แม้ว่าค่ายริการการใช้น้ำจะไม่ได้มีอัตราการบริการที่สูงแต่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ประชาชนต้อวใช้ทุกวัน

ยิ่งในช่วงหน้าร้อนแบบนี้กฺต้องยอมรับค่ะว่าเราคงหลีกเลี่ยงการใช้น้ำไม่ได้และด้วยสภาพอากาศที่ร้อนเราอาจจำเป็นต้องใช้น้ำเพิ่มขึ้น การได้ลดค่าบริการการใช้น้ำถือเป็นมาตรการการเยียวยาที่เห็นได้ชัดว่าจะบรรเทาทุกข์ประชาชนได้จริงถึงแม้การบรรเทานี้จะเป็นการบรรเทาเล็กๆก็ตาม

ถึงแม้มาตรการการช่วยเหลือนี้จะดีจนปฏิเสธไม่ได้ว่าเห็นด้วยแต่ก็แอบหงุดหงิดกับเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆตรงทีาต้องลงทะเบียนในการขอส่วนลดนี่แหละค่ะหากการประปายกเลิกการลงทะบียนและลดอัตราค่าบริการให้กับทุกๆครัวเรือนในประเทศก็คงจะดีไม่น้อยเราต้องนึกถึงพี่น้องที่ยากไร้ที่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์นี้ไปไม่ถึงพี่น้องเหล่าน้น หากเค้าไม่ได้ลงทะเบียนแบะถูกตัดสิทธิคงเป็นเรื่องทีาน่าเสียดายทีาไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะ