เราไม่ทิ้งกัน รัฐบาลเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระบจากcovid 19

นับได้ว่าเราต่างได้รับผลกระทบทั่วโลกจากโรคติดต่อCovid 19 รัฐบาลประกาศให้ประชาชนหยุดเชื้อเพื้อชาติโดยการกักตัวเองอยู่บ้าน ยกเลิกกิจกรรมการรวมกลุ่มกัน สั่งปิดสปา ฟิตเน็ต ห้างสรรพสินค้า และสนับสนุนการทำงานที่บ้านทำให้ประชาชนหลายภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบมากมาย การเลิกจ้างชั่วคราว การยกเลิกขายของตามตลาดต่างๆ งานอีเว้นท์ต่างๆถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย เราไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แต่รัฐบาลจะเยียวยาประชาชนได้ทุกภาคส่วนหรือไม่ เราลองมาวิเคราะห์กันค่ะรัฐบาลปรักาศให้ลงทะเบียนผ่านwww.เราไม่ทิ้งกัน.comโดยไม่มีวันปิดลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆ และรัฐบาลจะเป็นผู้คัดกรองและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ เริ่มมีปัญหาตั้งแต่วันลงทะเบียนวันแรก เพราะเนื่องจากเป็นนโยบายที่ค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจของประชาชนทุกภาคส่วน ทำให้ประชาชนต่างเข้ามาลงทะเบียนหลายล้านคน

Read more

มาตรการพักชำระหนี้

ต้องบอกว่าคงไม่มีนโยบายไหนที่ได้รับความสนใจมากเท่ากับมาตรการพักชำระหนี้ หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการให้ธนาคารพาณิชย์เยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิท 19ให้สามารถพักชำระหนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ สินเชื่อบุคคล หรือบัตรเครดิต ลูกหนี้หลายคนอยากให้ธนาคมรช่วยเยียวยาในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ แน่นอนหล่ะค่ะว่าเราทุกคนต่างได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยสำหรับสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกอย่าง โควิท19 ทำให้หลายคนถูกลดเงินเดือน ถูกลดค่าจ้าง ถูกเลิกจ้างงานชั่วคราว ซึ่งมีผบกระทบตามมานั่นคือการไม่มีคสามสามารถในการชำระหนี้ธนาคารต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหานี้เป็นปัญหาแรกๆ จึงได้ออกนโยบายการพักชำระหนี้ นั่นคือ หากเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีมาตรการมากมายให้ลูกค้าได้เลือก

Read more

ประกันสังคมจ่ายเงินคนว่างงาน

หากถามถึงนโยบายที่มาแรงได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ คงเป็นนโยบายจากกระทรวงแรงงานเานอให้ประกันสังคมจ่ายเงินให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้งงาน เนื่องจากมีลูกจ้างหลายร้อยคนถูกเลิกจ้างจากผู้ประกอบการ ทั้งจากพิษเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการสั่งปิดบริการชั่วคราวและจากการประกาศสั่งปิดจากรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สปา สถานบังเทิง ซึ่งต่างได้รับผลกระทบจากผลกระบของโคระบาดโคสิท 19นี้ ลูกจ้างหลายคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่างน้อยใจที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงกมรเราไม่ทิ้งกัน เนื่องจากมีขื่อในระบบประกันสังคม หลายคนไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไฟนมืดแปดด้าน ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาใหญ่แบะเป็นวงกว้างเนื่องจ่กมีลูกจ้างที่อยู่ในระบบเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีมาตรการให้ทางประกันสังคมได้เข้ามาช่วยลูกจ้างที่กำลังได้ผลกระทบอยู่ขณะนี้ฌดยจะนำเงินจากกองทุนประกันสังคมมาใช้ในการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อน จากการแจงมาตรากมรของสำนักงานประกันสัวคมจึงเป็นคำถามมากมายให้กับผู้ประกันตนทั้งที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบ เช่น หากนำเงินกองทุนประกันสังคมมาเยียวยาจะยังคงมีเงินให้ผู้ประกันตนสำหรับการชราภาพหรือไม่ หรือใครบ้างที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยานี้

Read more

เน็ตฟรี 10gb จาก กสทช

ในช่วงเวลาแห่งวิกฤษนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนในประเทศต่างเจอกับปัญหา บางคนถูกลงค่าจ้าง บางคนถูกเลิกจ้างงาน และรัฐบาลพยายามหานโยบายต่างๆเพื่อมาช่วยประชาชน ซึ่งแต่ละนโยบายก็ช่วยประชาชนในแต่ละกลุ่ม วันนี้เราขอพูดถึงนโยบายจาก กสทช นั่นคือการให้บริการเน็ตฟรี 10GB 30วัน 1.ใครบ้างที่จะได้เน็ตฟรี กสทช แจงว่า แต่ละคนจะได้รับ เน็ตฟรี 10GB ต่อ1เลขบัตรประชาชน เนื่องจากประชาชนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชน

Read more

แจกเงินเกษตรกรครอบครัวละ 15,000 บาท

อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในช่วงเวลานี้เราทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของโควิท 19 ที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบไปทุกภาคส่วนจริง ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลก็เร่งหานโยบายช่วยเหลือแต่ละภาคส่วน ซึ่งทางกระทรวงการคลังกำลังหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลาย โดยให้ครอบครัว 15,000 บาท เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนไม่น้อยสำหรับมาตราการแจกเงินให้ชาวเกษตรกร เนื่องจากในช่วงเวลานี้ในประเทศไทยค่อนข้างแล้งรวมถึงมีโรคระบาดทำให้เกษตรกรหลายกลุ่มไม่ได้ออกไปทำการเกษตรซึ่งทำให้ไม่ได้ผลผลิตอย่างที่ควร อีกทั้งยังต้องร่สมมือกับรัฐบาลในการอยู่แต่บ้านอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าทางรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและความลำบากของพี่น้องชาวเกษตรกรเป็นอย่างมากโดยได้หารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื้อช่วนเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยมีมาตราการช่วยเหลือพี่น้องเป็นครอบครัว ครอบครัวละ 15,000 บาท โดนครอบคลุมชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ชาวประมวและปศุสัตว์

Read more