About

สำหรับเว็บ Saxby ทางเราได้จัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนและผู้อ่านได้รู้ถึงข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับทางการเมืองไม่ว่าจะเป็น โครงการต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่หรือ ว่าเป็นโครงการที่กำลังทำการพัฒนา และ โครงการที่จะทำในอานาคตข้างหน้ามาให้ได้รับรู้กันภายในเว็บ สารถหาอ่านได้เลยที่หน้าเว็บ และยังรวมไปถึง ข่าวสารต่าง ๆ ของสังคม แวดวงทางการเมืองอีกด้วย